Dane dotyczące ograniczeń prędkości dla dróg w OSM

stan na: 2019-10-17 22:19
wiki: maxspeed :: source:maxspeed :: przykłady
 

Prędkości:

   ≤10      ≤80
   ≤20      ≤90
   ≤30      ≤100
   ≤40      ≤110
   ≤50      ≤120
   ≤60      ≤130
   ≤70      ≤140
   nienumeryczna
   bez source:maxspeed
domyślne:
source:maxspeed=PL:urbanw zabudowanym
source:maxspeed=PL:ruralpoza zabudowanym
source:maxspeed=PL:motorwayna autostradzie