Informacje o mapie hydrantów

Mapa zawiera punkty odpowiadające obiektom z kombinacjami:

Informacje o mapie jednostek straży pożarnej

Mapa zawiera punkty odpowiadające obiektom z kombinacją amenity=fire_station.

Kolorami rozróżniono jednostki z nazwą (zielone - domyślnie wyłączone); jednostki z ogólną nazwą, np. OSP, Remiza, itd. (fioletowe); jednostki bez nazwy (czerwone).